Aktuálny katalóg produktov

Zoznam predajcov rustikálneho nábytku.


BRATISLAVA , DUNAJSKÁ STREDA, MALACKY
Intena Bratislava, Miletičová 15, tel: 02 / 55576444
Vojtech Tornyai-BILL MC, Gabčíkovská 27, Dun.Streda, tel:031/5527112
Nábytok a bazár, Dielenská 14, Malacky, tel.:034/7726654

TRNAVA, NITRA
Eben, Vajanského 21, Trnava, tel. 033/5511718
Eben, Štúrova 45, Nitra, tel:037/6503593
Gemini-J.Milo, Coboriho 1, Polygón-Nitra, tel. 037/7418134

VRÁBLE, ZLATÉ MORAVCE, TOPOĽČIANKY
Eben, Vráble, Hlavná 28, tel.037/7832302
Pohodlie, Sládkovičova 8, Zlaté Moravce, tel: 037/ 6323062
Nábytok TRIO, Hlavná 182, Topoľčianky, tel.:037/6301731

PIEŠŤANY, NOVÉ MESTO N / VÁHOM, HLOHOVEC
NCI s r.o., A.Hlinku 113, Piešťany, tel. 033/7744781
Novobyt, Piešťany, Teplická 70, tel: 033/ 7727715
Novobyt, Nové Mesto n / Váhom, Hviezdoslavova 2, tel: 032/ 7718716
Stavimpra, N.Mesto n/ Váhom, Robotnícka 1, tel: 032/ 7710957
Kovpolex, pri cintoríne 4, Hlohovec, tel. 033/7320487

BÁNOVCE n/BEBRAVOU
Interiér-A.Musilová, Radlinského 6, Bánovce n/B. 038/7605555

TRENČÍN, ILAVA,TRENČIANSKA TURNÁ, DUBNICA n/V.
Lea-Muráriková, Bratisl.cesta 121, Trenčín, tel. 032/7430122
UNI MIER, s.r.o., Zlatovská č.9, Trenčín, 032/6582872
Lea- Muráriková Jana Ilava, Mierové nám.720, tel: 042/ 4466979
Nábytok- Beták, Nivka 552, Trenčianska Turná, tel.032/6585701
Centrum bývania-nábytok, Centrum 1, Dubnica n/V., tel:042/4450026

NOVÉ ZÁMKY, ŠAĽA
NZ-interiér, pri skladoch 1, Nové Zámky, tel. 035/ 6408670
Emka-nábytok, SNP 7, Nové Zámky, tel. 035/ 6450790
Nábytok-Matoušek J.M., Budovateľská 550, Šaľa, tel. 031/ 7704963
Toldi s r.o., Dlhoveská 71/A, Šaľa, tel: 0905623329, 0905766701
Nábytok-Tolgyesi, Nábrežná 148/30, Šaľa, tel.: 031/7714745

LEVICE, TLMAČE
Eben-nábytok, M.R.Štefánika 1, OD- Pokrok, Levice, tel. 036/6317685
Byt-centrum, Podjavorinskej 5, Levice, tel.036/6312986
Alka-nábytok, Lipová 9, Tlmače, tel. 036/6341540

PEZINOK
Artes-nábytok, Myslinická 100, Pezinok, tel:033/6422526

KOMÁRNO, VEĽKÝ MEDER, ŠTÚROVO
Nábytok a doplnky/ Viktor Priškin, Bernoláková 9, Komárno, tel:035/7700155
Domus SZ , Mateja Korvína 2031, Veľký Meder, tel: 031/ 5552324
Nábytok Szabó, Sv.Imricha 25, Štúrovo, tel. 036/7524925

ŠAŠTÍN STRÁŽE, MYJAVA, HOLÍČ
Pekar J., nábytok, nám. Oslobodenia 847, Šaštín Stráže, tel.:034/6592860
J- Storm s r.o. , Bradáčová 28, Myjava, tel. 034/6212008
Štýl-nábytok, Pažite 423/1, Myjava, tel:034/6216623
Ing.Marián Hrnčirík/PRIMA, Moyzesova 21, Holíč, tel:034/6682096

PRIEVIDZA
Prem-nábytok, Necpálska 34, Prievidza tel. 046/5412966,5424674
Prem-nábytok, Bjorsona 29, Prievidza, tel.:046/5412966, 5424674
Váš-nábytok, Východná 4, Prievidza, tel. 046/5426819
Geko-nábytok, Bojnícka cesta 45, Prievidza, 046/5431790

MARTIN, TURČIANSKE TEPLICE
GEKO-nábytok, Osloboditeľov 25A, Martin, tel.046/4309901-2
Petra-Byt Turčianske Teplice, SNP 516/128, tel: 043/ 4922349

BREZNO
Kupec Zdeno/predaj nábytku, Lichardová 2, Brezno, tel:0905/332047

ŽIAR n/ HRONOM, ŽARNOVICA, BANSKÁ ŠTIAVNICA
Alfred Zorda–bývanie Žiar n/ Hr., Nám.Matice Slovenskej 1-3, tel:045/6723528
Valiga Žiar n/ Hronom, Matice Slovenskej, tel: 045/ 6725626
Valiga Žarnovica, Partizánska 65, tel: 045/ 6812215
Aramis, Dolná 11, Banská Štiavnica, tel:045/6912795

BANSKÁ BYSTRICA
Važo s r.o., Cesta na Štadion 7, Banská Bystrica, tel.: 048/ 4231184

ŽILINA, ĆADCA
Drevonab, OD-Idea, Kamenná cesta 3, Žilina, tel.041/7235803
Nábytok Miška, Čadca, Matičné nám. 2492, tel: 041/ 4335678
Styl, A. Bernoláka 2609/29, Čadca, tel. 0903 950380

PODBIEĽ
Interiér-nábytok, Podbieľ č.197 043/5381821

LUČENEC, VEĽKÝ KRTÍŠ, FIĽAKOVO
Trend-nábytok, nám.Artézskych prameňov, Lučenec, tel.047/4331380
Nábytok Interier, V.Krtíš, Osloboditeľov 35, tel: 047/ 4830167
Alba-nábytok, Malá č.8, Fiľakovo, tel.047/4382490

ROŽŇAVA, JELŠAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, HNÚŠŤA
Domus- Peter Bollo, Rožňava, nám. Baníkov 14, tel: 058/ 7329205
Maja nábytok Jelšava, Štefánikova 9, tel: 058/ 4425374
Nábytok-A.Laudárová, Bellu Bártoka 10, Rim.Sobota, 047/5631524
Šramo, s.r.o. Hlavná 36, Hnúšťa, 047/5422551

POPRAD, KEŽMAROK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
P.P. s.r.o. Poprad, Partizánska 9, tel: 052/ 7891081
JKS nábytok, Partizánska 3264/10, Poprad, tel:052/7729041
Rozana, Kežmarok, Hlavné nám.38, tel: 052/ 452 2130
Fline-nábytok, Bellova 14/87,Liptovský Mikuláš, tel:044/5570208
Dagmar Krišková-KRIŠKA, Nám. mieru 1, Lip. Mikuláš, 044/5526312

PREŠOV, SPIŠSKÁ N.VES, KROMPACHY
Joma Nábytok Prešov, Masarykova 16, tel: 051/ 7765539, 7734748
Šuma, Levočská 7, Prešov, tel. 051/ 7713093
Nobyt, Sabínovská 32, Prešov, tel: 051/7764674
M.-V. nábytok, Letná 37/32, Spiš. Nová Ves, tel:053/4298595
M.B.M., Markušovská cesta 8, Spišská N.V., tel. 053/ 4412538
Wyko-nábytok,Štefánikovo nám.č.6, Spišská Nová Ves, tel. 053/4427249
Nábytok Mária Šimková Krompachy, tel: 053/ 4452537

BARDEJOV, SVIDNÍK, STARÁ ĽUBOVŇA
Nábytok Kvokačka, sídl.Obrancov mieru, Bardejov, tel: 054/ 4748328
Novobyt Bardejov, Radničné nám.28, tel: 054/ 4723144
L.C.Trade, s.r.o., Sov.hrdinov, Svidník, 054/7881085
JKS nábytok, Letná 6, Stará Ľubovňa, tel:052/4323837
Ján Štucka-nábytok, Levočská 1, Stará Ľubovňa, tel: 052/4369680
Nábytok Júlia, Budovateľská 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/4369594

KOŠICE, MOLDAVA n/Bodvou
Nábytok Kvokačka, Košice, 055/ 6444729
Nábytok Kollárová, Južná 123, Košice, tel:055/7283250
Nobyt, Južná trieda 29, Košice, tel:055/7290453
M+K nábytok, Spišské nám. 2, Košice, tel:055/6740077
Nábytok- Roláková, Drevný trh 1, Košice, tel. 055/ 6232572
Nábytok Forte, Dénešová 8, Košice, tel. 055 /6430997
Nábytok – Hakobyan, Hraničná 1, Košice-Barca, tel.: 0918185738
Nábytok Scarpi, trieda KVP 4, Košice, tel.: 055/ 6450502
Bytnovum, Moldava n/B, Spoloč.dom, tel:055/ 4602792
Karina nábytok, Moldava n/B, Hviezdoslavova 27, tel: 055/ 4602822

HUMENNÉ, MICHALOVCE, VRANOV n/TOPĽOU
Nábytok Strapoňová, Michalovce, S.Chalupku 14, tel: 056/ 6432687
Šuma, nám. Osloboditeľov, Michalovce, tel. 056/ 6433248
Nábytok-Bytex, 1.mája, Humenné, tel.057/7755997
Lagúna-styl, nám. Slobody 22, Humenné, tel. 057/ 7756294
MIA-nábytok, Hronského 1180, Vranov n/T. tel.057/4881818
Jaroslav Hroš, nám. Slobody 1248, Vranou n/T. tel. 057/ 4426186
Nábytok Alegro, Dukl. hrdinov 1110, Vranou n/T. tel. 057/ 4462730
Nábytok Pado, sídlisko II.1233, Vranou n/T. 057/4421680

TREBIŠOV, VEĽKÉ KAPUŠANY, SEČOVCE
Nábytok MATO, s r.o., L.Svobodu 3601/9, Trebišov, tel.:056/6724976
Alka-nábytok, ČSA 15, Trebišov, tel. 056/6723380
RIA-nábytok, OD- ul.Zoltána Fábryho, V.Kapušany, tel. 056/6382972
Šuma, Obchodná 169, Sečovce, tel.056/ 6782170
Nábytok Fetty, OD Dargov, Sečovce, tel. 0908 631202